اخبار جدید

مجموعه آکماتیک BOK با جلسات BIS سوئیس

سئول، 5 ژانویه (یونهاپ) -- افسر اعتماد توانگی کره برای جلسات حاشیه ای تسویه حساب ها (BIS) در هفته سوئیس، پنج شنبه او، مراقبت می کند.

ری چانگ یونگ، همتراز با کره (BOK)، بازل شنبه جلسه، فرمانداران اقتصادهای نوظهور و فرمانداران دوشنبه ادامه دارند، BOK یک انتشار است.

BOK گفت که Rhee و بانکداران غالب کشورهای BIS و شرایط مالی.

Rhee چهارشنبه است.

kokobj@yna.
co.
kr
(END)