اخبار جدید

چهارشنبه

سئول، 22 (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح چهارشنبه است.

تنظیم دما (C) امکان تنظیم

بالا/پایین (%)

سئول 24/09 مبهم 40

اینچئون 19/09 کم نور 40

سوون 24/07 60

Cheongju 24/09 60

Daejeon 24/08 60

Chuncheon 24/03 angry 30

< /p>

Gangneung 24/10 muddleheaded 30

Jeonju 24/10 60

Gwangju 21/13 60

p> Jeju 20/14 70

Daegu 21/12 60

Busan 20/14 60

(پایان)