اخبار جدید

Rfsemitechnologies 20 میلیارد وون از طریق

سئول، 31 (یونهاپ) -- Rfsemitechnologies Inc.
on جمعه اعلام کرد که 20 کرور وون (15.
4 میلیون دلار آمریکا).
عملیات خود را به دست آورد.

طبق یک پرونده، KP 4.
7 سهام میانی به 4249 وون سهام می رسد.
اصرار سرمایه گذارانی را که تعیین کرده بودند فروخت.

(END)