اخبار جدید

روز پنجشنبه

سئول، 16 (یونهاپ) -- پیش بینی آب و هوای 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح پنجشنبه است.

آمادگی دما (C) احتمال وجود دارد

< p> بالا/پایین (%)

سئول 10/00 سیروس 20

اینچئون 08/01 بخاری 20

Suwon 10/-1 20

Cheongju 12/01 20

Daejeon 13/-1 20

Chuncheon 11/ -4 مات 20

Gangneung 13/05 misted 20

Jeonju 13/01 20

Gwangju 16/03 20

Jeju 13/07 cumuliform 30

Daegu 16/04 20

بوسان 17/08 20
< /p>

(پایان)