اخبار جدید

پروازها بادهای ججو را لغو کردند

JEJU، کره، 5 آوریل (یونهاپ) -- پروازها در شرایط بد چهارشنبه ججو بودند.

مقامات هشدار باد و برش را صادر کردند که به تغییرات و سرعت اشاره دارد.

> ساعت 9 صبح، فرودگاه ججو 31 پرواز و فرودگاه را سانسور کرد.

پروازهای 259 و 14 در روز، خطوط هوایی 167 پرواز را لغو کردند.

یک دستگاه الکترونیکی در فرودگاه ججو، ججو پروازهای لغو شده در 5 آوریل 2023 را با باد نشان می دهد.
(یونهاپ)

صبح، تندبادها به منطقه 11.
8 متری فرودگاه رسیدند.

ساعت 12.
8 23 مایل بر ثانیه بعد از ظهر است.

a در فرودگاه گفت: "پس از این مد ceteris paribus 25.
7 مایل بر ثانیه، یک شبه طوفان، فرودگاه می‌وزید و باعث اختلال در عملیات هواپیما می‌شود.
"
(END)