اخبار جدید

BOK به سئول باردار بازسازی شده نقل مکان می کند

سئول، 24 (یونهاپ) -- دوره تناوب کره (BOK) جمعه که در آن بازسازی سه ساله به سئول گرد خود بازگشت و تکمیل شد.

بازسازی کاخ سفید BOK و آسمان‌خراش گیره‌ای آن در سال 2019 انجام شد.
در طول این دوره، دفتر BOK موقتاً در یک ساختمان سامسونگ قرار گرفت، با انتقال یادداشت‌هایی به گانگنام، سئول منتقل شد.

BOK بازسازی شده است و در بالای آوریل به پایان رسیده است.
Gangnam اتفاقاً مشخص می‌شود.

BOK که موسسات مالی و مشتریانش را در طول این فرآیند تحت فشار قرار می‌دهد.
یک جابجایی، برنامه‌های خدمات دفاتر به مشتریان به نسبت تعطیلات انجام می‌شود.

kokobj@yna.
co.
kr
(END)