اخبار جدید

بازپرداخت مجدد خدمات کره جنوبی 3 سال

سئول، 15 (یونهاپ) -- خدمات بین کره و شیشه بیش از سه سال پس از کووید-19، شرایط چهارشنبه.

طبق گزارش Oceans and Fisheries، 15 مسیری که به بنادر اینچئون، پیونگ تاک و گونسان کره و 11 بندر چین، چینگدائو و داندونگ می‌پیوندند، از دوشنبه ژانویه 2020 به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

هر کدام که در سال 2019 اضافه شده است.

به گفته این وزارتخانه، بازگشایی چین و لغو محدودیت‌های کره برای مسافران چینی در داخل و خارج از کشور، به چه قیمتی رسیده است.

این عکس که در 24 ژانویه 2023 گرفته شده است، ردیف لغزشی اینچئون را نشان می دهد.
(یونهاپ)

graceoh@yna.
co.
kr
(END)

مقالات مرتبط (2nd LD) هفته کره جنوبی خدمات کشتی بین بوسان، تسوشیما ژاپن بازگشایی شد