اخبار جدید

یکشنبه ها

سئول، 9 آوریل (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح یکشنبه است.

درجه حرارت (C) مناسب بودن احتمال

بالا/ کم (%)

سئول 17/05 roily 10

اینچئون 15/07 10

Suwon 18/02 درهم 10

Cheongju 20/04 0

Daejeon 19/03 0

Chuncheon 18/00 نامشخص 20

Gangneung 22/08 muddleheaded 20

Jeonju 19/03 0

Gwangju 19/04 0

Jeju 18/10 0

Daegu 21/04 0

بوسان 19/07 0

(پایان )