اخبار جدید

خبره قیمت مواد غذایی در کره جنوبی 5.2 درصد ژانویه.

سئول، 2 فوریه (یونهاپ) -- حقایق نشان داد که در روز پنجشنبه، در میان انتظارات به تدریج در سال 2023، قیمت‌های لذت‌بخش در سال کره در ژانویه تسریع کردند.

قیمت‌های بازاریاب، تورم، 5.
2 درصد قبل از آن ، در مقایسه با 5 درصد تخمینی دسامبر، بر اساس دستورالعمل آمار کره.

به میزان 5 درصد نهمین ردیف.
در ژوئیه 2022 با 6.
3 درصد در کمترین سرعت در 24 سال اخیر.

اساساً 2 درصد باقی ماند -- اواسط بانک در -- 22 ژانویه.

ماه، کره شغلی معیار است.
رپو هفت روزه 3.
25 درصد 3.
5 درصد، تورم 2008.
سال آوریل، طولانی ترین سفت شدن بود.

مردم در سئول 30 ژانویه 2023.
(یونهاپ)

colin@yna.
co.
kr
(END)