اخبار جدید

کره جنوبی، ADB مراقبت همزمان عمیق تر، آداب و رسوم جدا

سئول، 26 اکتبر (یونهاپ) -- کره و اتحادیه آسیایی (ADB) منطبق بر زمان بندی مسائل مربوط به مقابله، رعایت و تغییرات زیربنایی خود را در روز چهارشنبه جمع آوری می کنند.

به گزارش و فایننس، چو کیونگ هو و ADB Asakawa Masatsugu در مورد تقویت روابط دو شکلی سئول در سال دوسالانه بانک صحبت کردند.

بانک انکشاف آسیایی یک کره سه روزه بود که از دوشنبه آغاز شد، که شامل محل برگزاری همیشگی Songdo ADB، سئول، سال مه سال مه بود.
: بازیابی، اتصال مجدد، و اصلاح.
"

در طول ریاست بانک توسعه آسیایی، چو بر احساس تغییر روپوش مالی کره و کشورهای آسیایی تاکید کرد.

ماساتسوگو نیز این دیدگاه را تکرار کرد و این را پیشنهاد کرد.
به اصطلاح جهان بینی و کره، که با بی تفاوتی 68 کشور این موضوع را بررسی می کنند.

[email protected]
co.
kr
(END)