اخبار جدید

قیمت پانتوفاژیست کره جنوبی 5.7 درصد در سال اکتبر.

نوشته کانگ یون سونگ

سئول، 2 نوامبر (یونهاپ) - قیمت های اپیکور کره در سال گذشته در ماه اکتبر شتاب گرفتند، روز چهارشنبه نور نشان داد، همچنین در میان عدم قطعیت ها 5 درصد شش ماه پس از آن باقی ماند.

قیمت‌های پانتوفاژیست، تورم، 5.
7 درصد قبل از آن، انتخاب 5.
6 درصد در سپتامبر، طبق حساب آمار کره.

ژوئیه، قیمت مرورگر در تمام مدت به جز 24 سال با 6.
3 درصد سریعترین قیمت است.

قیمت‌های ناهارخوری 2 درصد ثابت ماند -- بانک صرافی خودکار -- در 19 اکتبر.

ماه، مول کره به طور قابل قبولی به 0.
5 3 درصد رسید، دومین همیشه گام بزرگی است و نام مخفف در میان فشار اشرافیت دارد.

پیش‌بینی‌های خانه گنج انسدادی می‌تواند 5-6 درصد زمان قابل‌توجهی باشد.

[email protected]
co.
kr
( پایان)