اخبار جدید

سه ماهه سوم 7.5 درصد 20.9 میلیارد وون

سئول، 7 نوامبر (یونهاپ) -- شرکت دوشنبه در سه ماهه سوم 20.
9 میلیون وون (14.
9 میلیون دلار آمریکا)، 7.
5 درصد قبل از آن.

KP a که در ژوئیه-سپتامبر 2.
5 درصد در سال 32.
6 یک میلیون وون.
فروش 15.
2 درصد 341.
4 یک میلیارد وون.

مطابق با Yonhap Infomax، مؤسسه مالی آژانس Yonhap، این تخمین غیرقابل تماشا 6.
0 درصد بود.
در دسترس نبود.

(END)