اخبار جدید

فهرست امضای KOSPI 200-2

Hyundaihomeshop 44،900 450
Naver 161،000 1،500
Jobere Jobere 44،550 1،050
SDS SDS 123،000
Kumhotire 2،990 55
Kakao 48،750
HBR> HBR> Kepco Kpsce 527،000 5،000
LGCHEM 599،000 37،000
Kepco E & C 51،800 500
DL 60،700 2،400
Ottogi 441،500 3،500
راه حل های Hanwha 51،700
ksoe 71،600 2،300 ms Meritz Secu 3،695 285
Htlshilla 71،100 1،400
Hanmi 32،100 650
Samsungelecmech 123،000
Hanssem 39،600
f & f 137،000 3،500
lgrtr000
lg
lgr> lgrond 51،000 DL E & C 36،850 1،350
Kakaopay 34،600 750
K Runabout 11،350 100
Sksquare 39،000 0
Hybe 119،000
Meritz 30،450
Hitejinro 25،200 250
yuhan 59،700
yuhan 59،700 SLCORP 29،550 650
Doosan 78،300 2،800
CJ 85،000 4،900
Shinsegae 217،000 2،000
الکل Posco 199،000 4،000
Nongshim 301،000 1،500
Boryung 10،250 100
SGBC 38،700 SGBC 38،700 72500 100(بیشتر)